Condiții de internare

Prezentați-vă la internare cu documentele necesare

Condiții generale de internare:

  • Cardul de sănătate;
  • Bilet de internare de la medicul specialist/ Bilet trimitere de la medicul de familie;
  • CI

Condiții generale pentru acordarea consultațiilor în ambulatoriul de specialitate al spitalului:

  • Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu excepția urgențelor și afecțiunilor confirmate;
  • Card de sănătate;
  • Buletin de identitate sau Cartea de identitate;
    • Pentru copii: Certificatul de naștere;

Pentru eliberarea concediului medical:

  • adeverință în care se va menționa numărul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul în ultimele 12 luni;
  • formularul de concediu medical inițial (dacă este cazul).