Anunț pentru Decizie privind etapa de încadrare emisă de APM Dolj

SC Mia Impex SRL pentru Centrul Medical Phoenix SRL, titular al proiectului “Schimbare de destinație din birouri în centru medical cu activitate spitalicească cu modificări nestructurale interioare la etajele 3 și 4, recompartimentare parțială la SC Centrul Medical Phoenix SRL pentru P, etaj 1 și 2 ”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Schimbare de destinație din birouri în centru medical cu activitate spitalicească cu modificări nestructurale interioare la etajele 3 și 4, recompartimentare parțială la SC Centrul Medical Phoenix SRL pentru P, etaj 1 și 2 ”, propus a fi amplasat în Str. Calea Severinului, nr. 2G, Craiova.

            Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni – joi, între orele 8,00- 16,30 și vineri între orele 8,00 - 14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj.

SC CENTRUL MEDICAL PHOENIX  S.R.L