Pacienti cronici

Bolnavi cronici

 

SISTEM DE PROGRAMARE A INTERNĂRILOR PENTRU BOLNAVII CRONICI

Internările pacienților cronici  – se aplică în același mod ca și primirea în orice alt serviciu medical şi pentru orice altă boală, internarea într-o secţie/ compartiment se face numai din considerente medicale, înţelegându-se prin acestea proceduri de diagnostic şi de tratament.

Pacienţi cu afecţiuni cronice se internează în limita capacităților de îngrijire și a competențelor personalului medical al secției, la solicitarea pacienților sau a reprezentanților legali ai acestora.

Au prioritate la internare pacienţii cu afecţiuni cronice aflaţi în evidența secției, pacienții cu afecțiuni cronice internați în alte secții ale Grupului Medical Phoenix: Craiova, Slatina si Tg Jiu , pacienții cu afecțiuni cronice aflați în evidența altor secții ale altor spitale,  instituții de asistență medicală sau medico-socială cu care Grupul Medical Phoenix: Craiova, Slatina si Tg Jiu are încheiate protocoale de colaborare.

Pacienții care solicită internarea pot cere, în lipsa locurilor disponibile, înscrierea într-un registru de programări a datelor de contact pentru a putea fi anunțați în timp util despre disponibilitatea acestora, disponibilitate evaluată conform criteriilor mai sus menționate.

Programarea se poate face telefonic sau direct la  asistentul medicului curant. Pentru programarea telefonica pacienții sau reprezentanții acestora au la dispoziție pe site-ul Grupului Medical Phoenix: Craiova, Slatina si Tg Jiu informațiile de contact (http://phoenix-hospital.ro). Pentru programarea direct la unul dintre sedii  tot în cadrul site-ului se găsesc telefoanele pentru programari – (http://phoenix-hospital.ro/contact/).