Anunturi CAS DOLJ

RECUPERARE MEDICALA

PENTRU SERVICIILE MEDICALE DECONTATE DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE NU SE POT SOLICITA SUB NICIO FORMĂ PLĂŢI SUPLIMENTARE, CU EXCEPŢIA: - COPLĂŢII ÎN VALOARE DE MAXIM 10 LEI/ TOATĂ SERIA DE PROCEDURI (seria de proceduri = toate zilele de tratament cu proceduri)

CAS afisare pachet de servicii recuperare in ambulatoriu

SPITALIZARE DE ZI

PENTRU SERVICIILE MEDICALE DECONTATE DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE NU SE POT SOLICITA SUB NICIO FORMĂ PLĂŢI SUPLIMENTARE, CU EXCEPŢIA: - COPLĂŢII, ÎN VALOARE DE MAXIM 10 LEI/SPITALIZARE CONTINUĂ; - CONTRAVALORII SERVICIILOR HOTELIERE CA)ARE ŞI MASĂ CU UN GRAD RIDICAT DE CONFORT, PESTE CONFORTUL STANDARD, ACORDATE LA CEREREA ASIGURAŢILOR. CONTRIBUŢIA PERSONALĂ A ASIGURAŢILOR PENTRU ACESTE SERVICII ESTE DE MAXIM 300 LEI/ZI.

CAS_afisare pachet de servicii_macheta_as. spitaliceasca continua

CAS_afisare pachet de servicii_macheta_as. spitaliceasca